Административни услуги:

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г. задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществениуслуги в системата на предучишщното и училищното образование, ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ публикува образци на следните документи: