Ръководство

Михаил Ненов, директор на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“

Казвам се Михаил Ненов, директор на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“. Пътят ми към Бургас и тази длъжност мина през разнороден опит в областта на формалното и на неформалното образование, който изгради сегашните ми педагогически възгледи и ме утвърди като съзидателен учител и уважаван педагогически експерт-консултант по редица национални и международни проекти.

За мен ОУ „АлександърГеоргиев-Коджакафалията” е високо отговорна обществено значима мисия и дълг към сегашните и идните поколения, към Бургас, България и света. Ние сме тук, за да вдъхнем живот на цялата образователна общност, като създадем и разпространим добри педагогически практики, които да обезпечат ефикасното овладяване на знанията и уменията –основа за бъдещото развитие на нашите ученици.

В качеството си на директор мога да допринеса за успеха на учениците наОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията”, като им дам възможността да се учат от успешни и вдъхновяващи учители. Имам щастието и честта да работя с именно такъв екип. В същото време високотехнологичната модерна материална база и защитената среда осигуряват онези условия, при които нашите деца да разгърнат пълния си потенциал.

 

Людмила Боянова, заместник–директор

Сбъднатата ми детска мечта е да бъда учител. Завършила съм начална училищна педагогика в ШУ „Епископ Константин Преславки“ . Имам богат педагогически опит.

Започнах работа в малко училище на село. Работила съм като възпитател и учител в различни училища и винаги съм търсила най-доброто за реализиране на мечтите си. Избрах ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, защото концепцията му ми дава възможност да реализирам своите виждания в образователния процес, да обогатя своите знания и споделя своя опит.

Искам да създам среда, в която учителят спокойно и качествено да твори, така че децата,забавлявайки се,да учат и това да им помогне да станат можещи и търсещи хора, които да се справят с предизвикателствата в живота.

 

Бонка Бодурова, заместник-директор