Учители

Елена Ташева, учител в подготвителна група

Казвам се Елена Ташева и съм майка на две дъщери. Финансист, който преоткри себе си в професията учител.

Средата, в която работим и се учим, е като почвата, в която е посадено растението. Избрах ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, защото тук виждам благоприятната среда, където ще успея да разгърна възможностите си в тяхната пълнота.

Всеки има своя потенциал и своите заложби, но което е по-важно – трябва да успее да ги намери. Ще допринеса за успеха на децата,като открия скритите им възможности и ги развия, като ги науча на разбирането и вникването в същината, помагайки им в осмислянето на самия познавателен процес, който по-нататък ще срещнат във всеки аспект на живота.

 

Таня Чолакова –Иларионова, учител в подготвителна група

Казвам се Таня Димитрова Чолакова-Иларионова. Завършила съм предучилищна педагогика към ПУ „Христо Ботев”.

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е приключение, в което се спускам стремглаво, защото не се налага да вървя по утъпкани пътеки. Вместо това искам да оставя следи там, където няма такива.

Мисията ми като педагог в училището е развиване на крехката личност като част от света. Да дам възможност на детето да разгърне своето въображение, същност и емоция с помощта на иновациите, които точно това училище предлага.

 

Силвия Челебиева, учител по английски език

Казвам се Силвия Челебиева и съм учител по английски език в подготвителната група на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“. Завършила съм предучилищна и начална училищна педагогика с английски език. Работила съм като учител по английски език на деца в детски градини и в първи клас. Считам, че добрият учител се учи постоянно и че винаги използва ум и сърце.

Идеите на училището съвпадат с моите възгледи за обучение на децата:
•интегриран подход на обучение –преплитане на различните урочни единици по предметите с лексикалните теми по английски език;
•двупосочно учене -децата се учат от мен и същевременно аз се уча от тях;
•учене от живота -от опита се синтезира знанието.

Моята цел е да създам богата на езикови, визуални и двигателни стимули среда, за да провокирам емоционалната реакция у децата. Успехът се постига, когато ученето е преживяно. Децата трябва да учат, забавлявайки се!

 

Таня Иванова, начален учител

Казвам се Таня Иванова. Завършила съм бакалавърска степен журналистика и българска филология, а магистърска –предучилищна и начална училищна педагогика. Работила съм в сферата на обществените комуникации, но намерих себе си, отдавайки се на призванието УЧИТЕЛ.

Вярвам,че стремежът към самоусъвършенстване и постоянно развитие е ключов за всеки човек, но е основополагащ за учителя, който трябва да бъде двигател и вдъхновител на учениците си. Във философията и мисията на ОУ „Александър Георгиев–Коджакафалията” припознах своята визия за развитието на образованието –учене чрез преживяване, посредством технологии.

Добрият учител вдъхновява и мотивира децата да дадат най-доброто от себе си, формира у тях позитивно отношение към ученето и развитието на индивидуалните им способности. Вярвам, че учителят трябва да бъде онзи изключително важен човек в живота на своите ученици, който да „сграбчи” душата и сърцата им, да ги научи как да станат успешни и мислещи хора, които с лекота се справят с предизвикателствата на живота.

 

Мария Георгиева Въжарова –Василева, начален учител

Аз съм Мария Георгиева Въжарова –Василева и съм учител в начален етап. С ентусиазъм и вдъхновение, търсеща предизвикателства, целеустремена. Приемам предизвикателството УЧИТЕЛ като мисия на отдаденост към БЪДЕЩЕТО, родено от любов към децата.

Аз съм учител, но не забравям, че съм била дете, а то –детето, продължава да живее в мен.
Когато мечтите са устремени да докоснат звездите, най-подходящи са неизбродените пътища.
УЧИЛИЩЕТО –магнетично място за модерни вълшебства
КЛАСНАТА СТАЯ –творческа лаборатория за вдъхновени изследователи и откриватели
УЧЕНЕТО –приключения, радост, забавление, а не задължение
ЗНАНИЯ чрез преживявания и откривателство
ВСЯКО ДЕТЕ –успешен ученик. Предизвикателство за мен е да открия гения във всяко дете.
РОДИТЕЛИТЕ –партньори в обучението и възпитанието. Задно, в името на най-доброто за децата.

 

Веселина Иванова Георгиева, начален учител

Казвам се Веселина Иванова Георгиева. Завършила съм предучилищна и начална училищна педагогика. Времето, през което съм работила като учител, ми показа, че училището е моето място, тук се чувствам удовлетворена и щастлива от това, което правя.

Избрах това училище, защото в мисията му аз припознах своята философия и разбиране за преподаването. Мисля, че ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е мястото, където освен да получат знания, учениците ще имат възможността да се изградят както като личности, мислещи и непрестанно търсещи пътища за развитие, така и като хора с ценности и добродетели.

Една от главните ми цели е да вдъхновя учениците да учат. Поставям добрата теоретична подготовка като база, на която ще стъпим. Върху нея ще градим заедно умения за работа в екип, творческо и критично мислене, умения за анализиране на проблеми и решаване на казуси, произтичащи от реални житейски ситуации. Не на последно място ще разчитам на ангажираността и подкрепата на родителите, тъй като с тях имаме обща кауза –да отгледаме, възпитаме и образоваме нашите деца.

 

Искра Тенева, учител по английски език 

Казвам се Искра Тенева и съм придобила магистърска степен, специалност английска филология от ПУ „Паисий Хилендарски‘‘. За да отговоря на международните стандарти за преподаване на английски език за мен най-добрата възможност бе CELTA (Cambridge Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). Така моето очарование от езика, въображение и креативност добиха нова форма , която ми помага да накарам учениците си да се чувстват уверени откриватели на красотата и ползата от езика.
Една от важните причини да избера ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията” е, че  вярваме, че “the sky is the limit’’. Английският език не е само в учебника с красив дизайн и отлична методика. Той е в технологията, която ползваме, за да откриваме света и да общуваме, в моментите, когато се забавляваме или сме сериозни. Защото моите намерения са сериозни -да може всеки ученик да покаже и каже „Ето това е, което постигнах“. ак ще допринесете за успеха на Вашите ученици?
Ще допринеса за успеха на моите ученици преди всичко като им давам възможност да използват заучените структури и речников запас в реални ситуации под различни форми, което е и много улеснено от съвременните технологии. Организирано в портфолио непрекъснато оценяване и на най-малките стъпки, които прави ученикът в изучаването на езика, ще допринесе за постигане на необходимата увереност за придобиване на международен сертификат.

 

Иванка Драгиева, учител по български език и литература

Казвам се Иванка Драгиева. Любовта към художествената литература и интересът ми към магията на българския фолклор ме подтикнаха да уча българска филология. Гордея се, че днес съм част от учителския колектив на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията” и че ще имам възможността заедно с децата да творим, да изследваме, да пътуваме из дебрите на българския бит, традиции, мистични ритуали.
Избрах да работя в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията”, защото е първото новооткриващо се училище в България. При интрерактивните методи ученето е фокусирано и реализирано чрез преживяванията, в които се включват учениците.
Най-силно ме впечатли фактът, че обновената сграда на училището запази старото си име. А името Александър Георгиев –Коджакафалията е емблема на град Бургас, символизираща мъдрост, човещина и благородство!
За мен е важно ученето в ситуация, в която нещо се преживява, има действие, различен тип активност. Децата запомнят това, което правят, чувстват и разбират. Успехът на учениците ще проличи от уменията им сами да откриват дадена информация, да анализират, да прилагат наученото в подходяща житейска ситуация.

 

Свилен Генов, учител по изобразително изкуство 

Казвам се Свилен Генов и съм художник. Завършил съм изящни изкуства –„Живопис“ във факултета по изобразителни изкуства във Велико Търново. Учил съм и в Италия, в „Accademia ligustica di belle arti di Genova“. Допълнително получих учителска правоспособност отново във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Имам множество участия в изложби и спечелени чуждестранни конкурси. Вярвам, че изкуството ни прави по-добри, отключва въображението ни и ни сплотява като личности в името на различни каузи.

Избрах ОУ „Александър Георгиев –Коджакафалията“, защото обичам предизвикателствата. Мисията, която носи то, се припокрива с моите разбирания за успех.

Имайки индивидуален подход към всеки ученик и вярвайки в неговия потенциал и умения, ще развия неговите качества на творец. Всички хора се раждаме артисти, някой трябва да ни покаже пътя.

 

Даниела Христова, учител по история и цивилизация

Даниела Христова, позитивна и чаровна, учител по история. Пръскам първите семенца на историческото познание с много любов и вяра, че ще намеря пътя към умовете и сърцата на учениците си.

Има хора и места, с които, щом се срещнеш, си казваш: „Да, аз съм с правилните хора, на точното място. Заедно ще бъдем щастливи”. Тогава, изпълнени с енергия и отговорни, ние ще градим бъдеще. Бъдеще на мечтатели, творци, ентусиасти -Личности. Ще превърнем училището в място, където детето ще бъде щастливо.

Смехът и радостта, които са така естествени за детската природа, ще бъдат наши постоянни спътници. Ще има възможност за действие, креативност, забавление и експериментиране, осъзнавайки, че историята не е просто разказ за миналото, а завещание на цял един народ -за да има памет, да познава бащините си корени и да съхрани в душата си родолюбието.

 

СтаниславаЧернева, учител по музика

Казвам се Станислава Чернева, учител по музика в ОУ „Александър Георгиев–Коджакафалията”. Завършила съм средното си образование в СМУ „Проф. Панчо Владигеров”, гр. Бургас със специалност цигулка. Продължих професионалното си обучение в СУ „Св. Климент Охродски”, специалност музикална педагогика с поп и джаз пеене; предучилищна и начална училищна педагогика в университет „Проф. Д-р Асен Златаров” и Управление на образованието във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Избрах ОУ „Александър Георгиев–Коджакафалията” , мотивирана от концепцията за иновации в образованието, чрез които да дадем ново начало на подрастващото поколение да разгърне криле и да приеме предизвикателствата на живота с нова мисъл и нови знания.

Изхождайки от личния си опит и професионализъм, ще заложа на индивидуалния подход при работата си с учениците, като ги провокирам да дадат всичко от себе си, за да изпъкнат с личния си потенциал посредством експериментиране и креативни методи.

 

Георги Терзиев, учител по физическо възпитание и спорт

Казвам се Георги Терзиев. Завършил съм Национална спортна академия „Васил Левски “ , треньор по футбол в ПФК „Нефтохимик”. Притежавам лиценз УЕФА „Б”.

Избрах ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията”, за да бъда част от едно ново начало.

Физическото възпитание и спорт са любими часове за учениците, което е фактор, способстващ постигането на високи резултати.
Използването на иновативни методи при обучението зедно със здравословната насоченост на
физическите занимания съдействат за повишаване на двигателната култура, оформят и развиват личността. Интересът към спорта в часовете се поддържа с често провеждане на състезания по видове спорт и игри. Това помага на учениците да развият своите личностни качества –дисциплина, лоялност, уважение към противника, воля и хъс.