Контакти

Можете да се свържете с нас на следните телефонни номера:

Директор: 056/800240

Заместник-директор по учебната дейност: 056/800243

Канцелария: 056/800245

или по електронната поща на адрес: info@kodzhakafaliyataschool.bg