Посланици на здравето

Учениците от випуск пети клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, заедно с техните родители и учители, подкрепени от ръководството на училището и нашите партньори по проекта (РЗИ Бургас, Общинско предприятие „Транспорт“, Българска Фондация Биоразнообразие, Общинско предприятие „Туризъм“, БНР-Бургас), участваха в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“ 2018/2019, организиран от МЗ, МОН, ММС, МК, МОСВ, представителство на Европейската комисия в България, с проект  „ХРАНИ СЕ ЗДРАВОСЛОВНО, СПОРТУВАЙ РЕДОВНО!“.

Целта на проекта е да изградим култура за здравословен начин на живот в  нашите ученици и техните семейства чрез създаване на  трайни навици за здравословно хранене и физическа активност, с помощта на  колективните усилия и ангажимента на  ученици, учители и родители. 

В тази връзка реализирахме множество дейности: месечен календар с предизвикателства за фитнес и здравословно хранене, STEM уроци, включващи ежедневна физическа активност при овладяване на учебното съдържание по различните предмети, подобряване на информираността на ученици и родители по отношение на рискови фактори и последици за здравето от основни хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), чрез обучения от медицинската сестра и информация от РЗИ Бургас, организиране на здравословни рождени дни, фамилни фитнес вечери и велопоход.