ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ представи визията си за развитие на дигиталните компетентности на европейския образователен форум „Обучение за създаване: от дигитални ползватели към дигитални създатели“ в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ взе участие в знаковата конференция в сектор образование на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз на тема „Обучение за създаване: от дигитални ползватели към дигитални създатели“. Най…

ВАЖНО ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО В ПЕТИ КЛАС:

Във връзка с постъпили запитвания за издаване на служебни бележки за участия в състезания при изготвянето на портфолиото на кандидата ви уведомяваме, че такива могат да се получат от организациите,…