ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ спечели първа награда в конкурса „Мисли зелено“, организиран от „Кроношпан-България“

Петокласниците от ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" спечелиха първо място и 5000 лв. за спортни дейности в конкурса на "Кроношпан-България", организиран по повод Световния ден на околната среда - 5 юни. Проектната идея за еко град  Еколандия,  която впечатли тричленното жури от експерти с иновативните си решения,  беше разработена от петокласниците в часовете по "Човекът и природата" с помощта на г-жа Грета Стоянова. Макетът визуализира представите и идеите на учениците за  един зелен, чист, екологичен, технологичен, интелигентен, безопасен, спокоен, модерен, красив и устойчив град, който е изцяло самоподдържаща се структура, където човекът е интегриран в околната среда и неговият отпечатък върху природата е сведен до минимум. Еколандия е град, в който потреблението на енергия и вода е енергийно ефективно, разумно и екологично, на базата на технологии за алтернативни източници на енергия (вятър,…
Read More

Лятна академия за ключови компетентности

В периода 04-29.06.2018г. Сдружение училищно настоятелство при ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ организира Лятна академия за ключови компетентности, в рамките на която се разширяват и надграждат вече развитите умения на учениците посредством проектнобазирани занимания, усъвършенстващи следните ключови компетентности, включени в референтната рамка на ЕС: Общуване на роден език; Общуване на чужди езици; Математическа компетентност и знания в областта на природните науки и технологиите; Дигитална компетентност; Умения за учене; Обществени и граждански компетентности; Инициативност и предприемачество; Културна осъзнатост и творчески изяви. Заниманията са целодневни и са разпределени на модули по график, изготвен в зависимост от броя на групите (не повече от четири). Ежедневно се предвиждат спортни занимания и часове по йога, като веднъж в седмицата се организират извънкласни посещения или еднодневни екскурзии извън града. Кой може да участва? В Лятната академия за ключови…
Read More

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Резултатите от класирането за подготвителна група са достъпни на https://www.dzburgas.org/. Сроковете за записване са между 03.05 и 16.05. При записване е нобходимо да бъдат представени следните документи: Записване ПГ - декларация Записване ПГ - заявление I ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец. Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване. Документ за самоличност на подаващия заявлението родител/настойник, за удостоверяване при поискване.   I I ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПОЛЗВАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ: Акт за смърт на родител (при дете сирак/полусирак); Решение на ТЕЛК (при дете с трайни увреждания над 50%); Удостоверение за раждане на децата в семейството (при трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци); Заповед за утвърден приемен родител, издадена от РД „СП“ (при дете от приемно семейство); Удостоверение за настоящ адрес (за родител с…
Read More