ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ спечели първа награда в конкурса „Мисли зелено“, организиран от „Кроношпан-България“

Петокласниците от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ спечелиха първо място и 5000 лв. за спортни дейности в конкурса на „Кроношпан-България“, организиран по повод Световния ден на околната среда – 5 юни.

Проектната идея за еко град  Еколандия,  която впечатли тричленното жури от експерти с иновативните си решения,  беше разработена от петокласниците в часовете по „Човекът и природата“ с помощта на г-жа Грета Стоянова. Макетът визуализира представите и идеите на учениците за  един зелен, чист, екологичен, технологичен, интелигентен, безопасен, спокоен, модерен, красив и устойчив град, който е изцяло самоподдържаща се структура, където човекът е интегриран в околната среда и неговият отпечатък върху природата е сведен до минимум.

Еколандия е град, в който потреблението на енергия и вода е енергийно ефективно, разумно и екологично, на базата на технологии за алтернативни източници на енергия (вятър, слънце, вода) и функционирането на единна енергийна, интелигентна система за управление на града.

 

За да се извлече полза от преобладаващите ветрове, които духат от Черно море, проектът предлага: използване на голяма вятърна турбина, изнесена извън града. Работата й се подпомага от многобройни сградно интегрирани малки вятърни турбини с вертикална ос, пръснати из целия град, които  генерират енергия, покриваща енергийните нужди на домакинствата и обществените сгради. Уличните лампи са освен със соларни панели и с безшумни вятърни турбини , а по улиците са монтирани дървета с „вятърни листа“ , които при най – малкия полъх генерират енергия. Също така в морето са поставени  „хвърчила“ – ветрогенератори (, които добиват енергия от вятъра с помощта на неподвижно крило, подобно на платно, летящо на голяма височина, задвижвайки генератор на земята, който осигурява чиста енергия.

Сградите в „Еколандия“, създадени от учениците, разполагат със система за енергиен мониторинг, насочена към подобряване на редица важни показатели: икономия на енергия, ефективно използване на водите, намаляване на емисиите от въглероден диоксид, подобряване на вътрешната и външна среда. Електричеството в смарт домовете се осигурява от интегрирани източници на възобновяема енергия –  соларна, геотермална, вятърна. Пасивният  дизайн на сградите със система за естесвена вентилация и охлаждане,  автоматични сенници, „зелено“ строителство с екологични материали, осигурява поддържане на оптимална температура в рамките на 10 градуса разлика през различните сезони. Енергийната ефективност и устойчивост на домовете се допълва от подземна система за третиране на битовите води, покривна система за събиране на дъждовните води и използването им за поливане, което ще намали използването на питейна вода, компостер, място за разделно събиране на отпадъците, които се транспортират атоматично, чрез подземна система до заводите за рециклиране.

Небостъргачите са замислени като постройки със смесено предназначение, насърчавайки интеграцията между бизнес, жилищни и търговски площи, което намалява разходите за транспортиране, гориво и вредни емисии.

В Еколандия се насърчава животът на открито и биоразнообразието в средата. Затова има велосипедни и пешеходни алеи. В зелените пространства – паркове и градини са поставени соларни пейки, с възможност за зареждане на мобилни устройства, а също така снабдени с устойства за събиране на информация за качеството на въздуха и нивото на шума.

Хората използват екологични транспортни средства – безшумни електрически трамваи (Фигура 22), соларни автомобили (Фигура 12, 23, 24) или автомобили с екогориво, произведено от утайка на кафе. В града има соларни паркинги и спирки са със зелени покриви, соларни панели и чешма за вода, което стимулира намаляване на употребата на вода в пластмасови бутилки.

Еколандия е град, лесно достъпен освен по суша и по море и въздух. Летището се обслужва от соларни самолети и соларни дронове, а през входа на  пристанището акустират соларни лодки. В залива е разположена плаваща соларна ферма, с напълно автоматизирана система, която съчетава слънчева енергия, хидропоника и аквакултури. Така се спестява място за земеделска земя. В близост до нея е разположен изкуствен, плаващ риф, който възстановява местообитания, пречиства водата и служи за отглеждане на аква култури – най – вече миди.

Еколандия има концепция за кръгова икономика и ефективно рециклиране. В индустриалната зона функционират:  соларна пещ за топене на метали, в която извито огледало концентрира слънчевата енергия за създаване на температури, стапящи метала; соларни фабрики, произвеждащи продукти от рециклирането на разделно събрани отпадъци – биогориво получено чрез преработка на утайка от кафе, златни бижута от стари компютри (дънните платки съдържат злато, защото то е най – гъвкав метал и втори по електропроводимост). Рециклират се и соларни панели.

Създаденият от учениците макет на еко град Еколандия,  показва виждането им как бъдещият свят може да се изгради с грижа за околната среда, без това да спира производството и развитието. Еколандия е ценно послание и модел за устойчиво градско развитие, защото е екологичен, социален и икономически.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *