КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

Днес, 22.06.2018 г., във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, решение на Педагогическия съвет № 5/30.01.2018 г. и в изпълнение на Заповед РД – 03-411/06.02.2018г. на Директора бе извършено класиране на подадени 207 /двеста и седем/ кандидатури за участие в класиране за записване в пети клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ през учебната 2018/19 година. Комисията разгледа всяка една от кандидатурите и ги оцени съгласно Правилата за училищен прием в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, в резултат на което бе извършено следното класиране: ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ № Персонален код Състезателен бал 1. 5I6D8D/109 94.5 2. 8R6K8I/176 82 3. 7V6B8B/149 78 4. 4Z6R8M/85 76 5. 9K6S8N/179 73 6. 5T6Y8S/89 70 7. 5I6D8Y/90 70 8. 6B6D8M/119 67 9. 1T6G8T/29 65 10. 4R6D8S/87 65…
Read More

Свободни работни места

Във връзка с постъпването на нов випуск ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ се нуждае от педагози новатори за следните длъжности: 1. Начален учител (специалист по български език и литература) 2. Начален учител (специалист по математика) 3. Учител по изобразително изкуство 4. Учител по физическо възпитание и спорт Необходимите документи: автобиография, мотивационно писмо и портфолио с добри педагогически практики се подават по електронен път ТУК .
Read More

Заявление за кандидатстване в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2018/2019 г.

Заявлението за кандидатстване в V клас на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" за учебната 2018/2019 г. може да бъде подадено тук. След подаването му ще получите потвърждение на посочения от вас имейл адрес.
Read More