ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС №31/16.07.2018г.

Днес, 16.07.2018 г., във връзка с чл. 45, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, решение на Педагогическия съвет № 1/12.07.2018 г. и в изпълнение на Заповед № РД-11-692/11.07.2018г. на Директора бяха разгледани 29 /двадесет и девет/ подадени заявления за участие в класиране за записване в първи клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ през учебната 2018/19 година. Комисията разгледа всяка една от кандидатурите и ги оцени съгласно „Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас“. При подаването на заявление беше удостоверено ползването на посочените предимства, след което беше извършена проверка в Електронната система за записване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас с цел установяване на статута на…
Read More

ФИНАЛНО ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

След изтичане на крайния срок за записване на приетите на второ класиране ученици остават незаети 8 /осем/ места. С оглед на обстоятелството, че в низходящ ред на резервите кандидатите от  7. до 11. място са с равен брой точки, те ще бъдат записвани до запълване на свободните бройки. Записването се извършва между 8:30 и 16:30 часа до 12.07.2018г /включително/. В случай, че след указания срок останат незаети места, те ще бъдат обявени на сайта на РУО-Бургас в началото на септември. 1. 3G6D8Y/63 49.5 2. 5Y6D8C/92 49 3. 1S6S8K/33 49 4. 4P6R8G/76 49 5. 6V6P8z/120 49 6. 6T6G8D/126 49 7. 1V6M8P/14 48.5 8. 3N6M8O/65 48.5 9. 4M6M8S/71 48.5 10. 4G6D8Y/73 48.5 11. 7P6D8B/141 48.5
Read More

ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

След изтичане на крайния срок (29.06.2017г.) за записване в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ остават незаети 19 места, за които Комисията за прием определи следните ученици съобразно списъка с резерви за второ класиране: ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ   № Персонален код Състезателен бал 1. 4A6R8D/82 52 2. 8L6D8C/172 52 3. 8M6N8C/173 52 4. 6I6H8P/131 51.9 5. 5D6D8K/106 51.6 6. 8A6D8S/158 51.5 7. 1A6T8K/45 51.50 8. 1S6V8P/22 51.5 9. 1T6D8H/23 51 10. 1M6P8M/37 51 11. 10A6A8V/195 51 12. 1A6T8S/20 51 13. 5P6S8M/114 50.5 14. 8M6V8H/163 50.5 15. 5Y6G8G/95 50 16. 4A6K8M/84 50 17. 5S6D8D/88 50 18. 7R6R8S/143 50 19. 7V6I8G/133 50   Класираните ученици се записват между 04 и 06 юли в канцеларията на училището между 8:30 и 16:30 часа. При записване се попълва декларация по образец и родителят/настойникът получава служебна бележка,…
Read More