ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС №31/16.07.2018г.

Днес, 16.07.2018 г., във връзка с чл. 45, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, решение на Педагогическия съвет № 1/12.07.2018 г. и в изпълнение на Заповед № РД-11-692/11.07.2018г. на Директора бяха разгледани 29 /двадесет и девет/ подадени заявления за участие в класиране за записване в първи клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ през учебната 2018/19 година.

Комисията разгледа всяка една от кандидатурите и ги оцени съгласно „Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас“. При подаването на заявление беше удостоверено ползването на посочените предимства, след което беше извършена проверка в Електронната система за записване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас с цел установяване на статута на кандидатите към момента на подаване на заявление.

Комисията установи:

  1. 17 /седемнадесет/ от кандидатите не са записани в учебни заведения на територията на Община Бургас и подлежат на класиране и последващо записване в първи клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ през учебната 2018/19 година.

За тях бе извършено следното класиране:

 

Персонален код Състезателен бал
1. I17K1921 2000
2. B17D1926 2000
3. A17S1930 2000
4. A17K1935 2000
5. P17D1936 2000
6. B17H1915 1640
7. K17H1916 1640
8. D17D1913 1620
9. S17N1907 1620
10. N17C1914 1620
11. S17P1912 1120
12. B17I1911 1120
13. D17D1910 1120
14. M17P1908 1120
15. K17T1909 1120
16. D17D1906 420
17. S17M1929 300

Гореизброените кандидати могат да се запишат в първи клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ до 18.07.2018г. /сряда/ между 8:30 и 16:30 часа.

Задължителни документи за записване са:

  • попълнено заявление за записване по образец /попълва се на място/;
  • копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  • копие от лична карта или удостоверение за настоящ адрес;
  • удостоверение за задължително предучилищно образование.
  1. 12 /дванадесет/ от кандидатите към настоящия момент са записани в други учебни заведения на територията на Община Бургас и по силата на чл. 28 от разпоредбите на „Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас“, който гласи, че: „След записване на детето в училището, за което е класирано, възможността същото да участва в последващи класирания отпада.“,  и в този смисъл нямат право да участват в настоящия прием.

Следните кандидати към момента на проверката са записани в други учебни заведения:

Персонален код Състезателен бал
1. M17B1918 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
2. D17K1919 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
3. A17G1920 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
4. A17Y1922 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
5. P17G1923 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
6. V171925 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
7. M17N1927 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
8. S17T1928 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
9. K17C1931 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
10. I17N1932 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
11. A17C1933 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение
12. S17B1934 Записан след първо класиране в I клас на друго учебно заведение

Незаетите места ще бъдат обявени в началото на м. септември на страницата на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ и на сайта на Регионално управление на образованието-Бургас, като заемането им ще се извърши по административен ред съобразно чл. 147 от Закон за предучилищното и училищното образование и Глава пета от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *