Свободни работни позиции „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“

ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ e високотехнологично училище, чиято мисия е да се утвърди като иновативна образователна институция с високи стандарти, която изгражда успешни проактивни личности, притежаващи необходимите на съвременното общество знания, умения и компетентности. С оглед обезпечаване на целодневната организация на учебния ден за новопостъпилите ученици екипът ни се нуждае от трима учители в група за целодневна организация на учебния ден. Изисквания към кандидатите: 1. Висше образование; 2. Педагогическа правоспособност "начален учител". Необходими документи: 1. Автобиография 2. Мотивационно писмо Краен срок за електронно подаване на заявление: 11.09.2018г. Връзка към заявлението можете да намерите ТУК    
Read More

Свободни места в I и VI клас

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" обявява следните свободни места: I клас - 5 места; VI - места Приемът се извършва по  реда и условията за преместване на ученици по чл. 104 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование. Необходими документи: Заявление до Директора на училището; Документи се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа от 03.09. 2018 г. до 5.09.2018 г.
Read More