Процедура за набиране на членове на Училищно настоятелство „Александър Георгиев-Коджакафалията“

Сдружение Училищно настоятелство „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е доброволна, независима, неполитическа организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, която обединява и представлява общите интереси на своите членове и съдейства за осъществяването на следните цели: 1. Обединяване усилията на родителската, учителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, за подпомагане развитието на учебното дело в училището; 2. Подпомагане на учебно-възпитателния процес в училището; 3. Утвърждаване на морала и ценностите на гражданското общество сред учащите се в училището; 4.Подпомагане на извънкласните дейности и организацията на свободното време и отдиха на учащите се чрез спорт, туризъм, културно-масови прояви и др. 5. Подпомагане на материалната и стопанска осигуреност на дейностите в училището; 6. Подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на училището. Във връзка…
Read More

Успех за технологичната иновация на младите природолюбители от ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”

Учениците от еко клуб “Капитан Планета” при ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” завоюваха ново отличие по повод Световния ден на Географските информационни системи (ГИС). На база досегашния си опит високотехнологичните природолюбители участваха в Националния конкурс за интерактивни карти. Използвайки специално разработените апликации, те представиха Атанасовското езеро по вълнуващ и увлекателен начин, който ще остане във времето. Под ръководството на г-жа Грета Стоянова и г-жа Таня Сребрева децата създадоха “Story Map” (карта, разказваща история), в която разкриват тайните на солената лагуна на фона на авторски снимков материал. Можете да разгледате интерактивната карта тук: https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=0d54e94bd0e7427cb30b59321e65b8f7 Тук можете да видите и останалите конкурсни предложения: https://1633608.site123.me/?fbclid=IwAR0SZZGahZVte-HWP9fNs0xLMMq06pheJXS8aGsPsRbq4q3v5_Frt3BBtZA
Read More

XXVI-то Коледно математическо състезание

Професионалната гимназия по програмиране и ОУ“Ал. Коджакафалията“ ви канят да участвате в XXVI Коледно математическо състезание, което ще се проведе на 8 декември 2018г. от 9,00 до 10,30 часа (за I и II клас) и от 11,00 до 13,00 часа (за III-XII клас) в ПГКПИ – Бургас и ОУ “Ал. Г. Коджакафалията“ за ученици от I до XII клас. Училища сътрудници в провеждането ще бъдe СУ „Петко Росен“. Темата за XI и XII клас е обща във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формата на изпита НВО. Класирането и наградените се обявяват в интернет-страницата на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", ПГКПИ и ще бъдат изпратени персонално по електронната поща на 12.12.2018 г. Наградите се получават в Морското казино, Бургас от 08.01 до 30.01.2019 г. Заявките за участие с…
Read More