Процедура за набиране на членове на Училищно настоятелство „Александър Георгиев-Коджакафалията“

Сдружение Училищно настоятелство „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е доброволна, независима, неполитическа организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, която обединява и представлява общите интереси на своите членове и съдейства за осъществяването на следните цели:

1. Обединяване усилията на родителската, учителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, за подпомагане развитието на учебното дело в училището;

2. Подпомагане на учебно-възпитателния процес в училището;

3. Утвърждаване на морала и ценностите на гражданското общество сред учащите се в училището;

4.Подпомагане на извънкласните дейности и организацията на свободното време и отдиха на учащите се чрез спорт, туризъм, културно-масови прояви и др.

5. Подпомагане на материалната и стопанска осигуреност на дейностите в училището;

6. Подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на училището.

Във връзка с осъществяването на дейността си

Училищно настоятелство „Александър Георгиев-Коджакафалията“

ОБЯВЯВА

процедура за набиране на членове

Членове на Настоятелството могат да бъдат всички пълнолетни лица, съпричастни към просветното дело, готови да съдействат за напредъка на училището, които доброволно приемат Устава и активно се ангажират в дейността.

 За да станете член на Училищно настоятелство „АлександърГеоргиев-Коджакафалията“, е необходимо:

  1. Да попълните молба по образец, която е достъпна тук;
  2. Да внесете годишен членски внос в размер на 60 лв. по банковата сметка на настоятелството:

Училищно настоятелство „Ал. Г. Коджакафалията“

IBAN: BG58BUIN95611000607524

BIC: BUINBGSF

Основание за плащане: Трите имена на заявителя – годишен членски внос

3. Попълнената декларация заедно с копие от вносната бележка за платен членски внос се подават в деловодството на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ или сканирани на електронна поща board@ouagk.com в срок до 20.12.2018г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *