Свободна работна позиция „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“

ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ e високотехнологично училище, чиято мисия е да се утвърди като иновативна образователна институция с високи стандарти, която изгражда успешни проактивни личности, притежаващи необходимите на съвременното общество знания, умения и компетентности.С оглед обезпечаване на целодневната организация на учебния ден  екипът ни се нуждае от учител в група за целодневна организация на учебния ден (1 работно място). Изисквания към кандидатите: 1. Висше образование; 2. Педагогическа правоспособност „начален учител“. Необходими документи:1. Автобиография2. Мотивационно писмо3. Портфолио с добри педагогически практики Документи се подават на място или по електронен път на адрес info@kodzhakafaliyataschool.bg до 01.03.2019г., 16:30 ч.
Read More