Великденско математическо състезание

На 20.04.2019 година ще се проведе  Великденското математическо състезание за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Регистрация можете да извършите на адрес: https://competitions.codingburgas.bg/Competitions/4/RegisterStep1 Време за работа: 90 минути за I и II клас и 120 минути за III – XII клас. Формат на състезанието: 15 (петнадесет ) тестови задачи с избираем отговор (всяка задача има само един верен отговор от четири възможни, в т.ч. като четвърта възможност “друг отговор”, който се приема за верен само при записан верен резултатат) . Задачите за 7 клас са във формата за изпита след 7 клас (стандарт на МОН), а за 11 и 12 клас са във формат  матура (стандарт на МОН).  ВНИМАНИЕ: СЪСТЕЗАНИЕТО  ЗА ПЪРВИ  И  ВТОРИ КЛАС  е от 8:30  - 10:00 часа, а за всички останали класове от 10:30 – 12:30 часа. Крайният срок за…
Read More

 ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Общи положения Настоящите правила са изготвени във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, определени са с решение на Педагогическия съвет № 6/21.03.2019 г. в изпълнение на Заповед РД – 10-397А/15.01.2019 г. на Директора за изготвяне на правила за прием в пети клас на учебната 2019/2020 г. През учебната 2019/2020 година ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, осъществява прием в V клас в две паралелки по 24 ученици, които се обучават се по иновативна учебна програма, интегрираща информационни технологии, математика и английски език, с целодневна организация на учебния процес. Подаване на заявление Приемът се осъществява посредством подаване на електронно заявление, което се публикува на електронната страница на училището www.ouagk.com на 01.06.2019 г.  Към него се прикачва сканирано копие от Удостоверение за завършен…
Read More