ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

След изтичане на крайния срок за записване на класираните ученици в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ в 17:00 часа на 14.06.2019 г. остават незаети 12 /дванадесет/ места.

Съобразно извършената класация съгласно „Правила за прием на ученици в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2019/2020година“ за записване на второ класиране се поканват следните кандидати:

Идентификатор Състезателен бал
K5S6I9/093 46
N6I6D9/123 46
V6V6V9/128 46
S3K6P9/062 45
M7E6S9/142 45
T1A6O9/035 44
M4N6N9/074 44
M6S6M9/138 44
B7H6C9/141 44
N3D6Z9/066 44

Същите е необходимо да се явят на място за записване в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ между 20 и 21.06. 2019 г.от 9:00 до 17:00 часа, като представят оригиналот Удостоверение за завършен начален етап на основното образование.

След попълване на Заявление за записване кандидатът получава от ОУ„Александър Георгиев-Коджакафалията“ служебна бележка, срещу която ще му бъде издадено Удостоверение за преместване в друго училище от училището, в което се е обучавал през учебната 2018/2019 година. Удостоверението е необходимо да се представи в двуседмичен срок в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“.

Последните две места попадат в диапазона 43 точки, който обхваща следните кандидати:

Идентификатор Състезателен бал
D1P6D9/001 43
A5C6M9/097 43
S5S6T9/103 43
R5V6P9/107 43
I6K6V9/120 43
R5M6Z9/109 43
K3S6I9/053 43

Същите е необходимо да се явят на място в ОУ„Александър Георгиев-Коджакафалията“ между 20 и 21.06. 2019 г. от 9:00 до 17:00 часа, за да подадат Заявление за записване. Тези заявления се входират по надлежен ред, като след края на периода на записване за Второ класиране не заетите места се попълват съобразно реда на подаване на Заявление и класираните ученици се поканват за представяне на останалите документи на място в училище между 24 и 25.06.2019 г. Останалите извън бройката на незаетите места кандидати със състезателен бал 43 точки се уведомяват писмено за това обстоятелство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *