Великденско математическо състезание

На 20.04.2019 година ще се проведе  Великденското математическо състезание за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Регистрация можете да извършите на адрес: https://competitions.codingburgas.bg/Competitions/4/RegisterStep1 Време за работа: 90 минути за I и II клас и 120 минути за III – XII клас. Формат на състезанието: 15 (петнадесет ) тестови задачи с избираем отговор (всяка задача има само един верен отговор от четири възможни, в т.ч. като четвърта възможност “друг отговор”, който се приема за верен само при записан верен резултатат) . Задачите за 7 клас са във формата за изпита след 7 клас (стандарт на МОН), а за 11 и 12 клас са във формат  матура (стандарт на МОН).  ВНИМАНИЕ: СЪСТЕЗАНИЕТО  ЗА ПЪРВИ  И  ВТОРИ КЛАС  е от 8:30  - 10:00 часа, а за всички останали класове от 10:30 – 12:30 часа. Крайният срок за…
Read More

 ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Общи положения Настоящите правила са изготвени във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, определени са с решение на Педагогическия съвет № 6/21.03.2019 г. в изпълнение на Заповед РД – 10-397А/15.01.2019 г. на Директора за изготвяне на правила за прием в пети клас на учебната 2019/2020 г. През учебната 2019/2020 година ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, осъществява прием в V клас в две паралелки по 24 ученици, които се обучават се по иновативна учебна програма, интегрираща информационни технологии, математика и английски език, с целодневна организация на учебния процес. Подаване на заявление Приемът се осъществява посредством подаване на електронно заявление, което се публикува на електронната страница на училището www.ouagk.com на 01.06.2019 г.  Към него се прикачва сканирано копие от Удостоверение за завършен…
Read More

Свободна работна позиция „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“

ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ e високотехнологично училище, чиято мисия е да се утвърди като иновативна образователна институция с високи стандарти, която изгражда успешни проактивни личности, притежаващи необходимите на съвременното общество знания, умения и компетентности.С оглед обезпечаване на целодневната организация на учебния ден  екипът ни се нуждае от учител в група за целодневна организация на учебния ден (1 работно място). Изисквания към кандидатите: 1. Висше образование; 2. Педагогическа правоспособност „начален учител“. Необходими документи:1. Автобиография2. Мотивационно писмо3. Портфолио с добри педагогически практики Документи се подават на място или по електронен път на адрес info@kodzhakafaliyataschool.bg до 01.03.2019г., 16:30 ч.
Read More

Проект „Големият лов на растения“

Мотивирани от миналогодишните си успехи, учениците от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, продължават работа по проект „Големият лов на растения“,представляван в България от Българско Движение „Син флаг“. Учениците от пети клас проведоха анкети относно осведомеността на съучениците си по въпросите на биоразнообразието. Резултатите показват, че децата, участвали в проекта миналата година, имат трайни знания и изградени интереси. Готова е и новата карта на местообитанието.  #thegreatplanthunt, #TGPH, #FEE, #ToyotaEurope, #БългарскоДвижениеСинФлаг
Read More

Класиране в Коледно математическо състезаниe 2018

На Коледното мaтeмaтичecĸo cъcтeзaниe, което се проведе на 8 декември 2018 за учениците от Бургас и региона се явиха деца oт 1-ви дo 12-ти ĸлac. Toвa нaциoнaлно мaтeмaтичecĸо cъcтeзaние e пoдxoдящo зa дeцa c интepec ĸъм мaтeмaтиĸaтa. Ocнoвнo, нa KMC ce явиха дeцa oт 1-ви дo 4-ти клас. Сертификатите за участие и успешно представяне можете да свалите от сайта за състезания към професионалната гимназия: competitions.codingburgas.bg Подробна статистика с резултатите можете да прегледате в KMS-Statistics Класирането 1-4 клас в Коледно математическо състезани 2018 е следното: Първи клас  1class Втори клас 2class Трети клас 3class Четвърти клас 4class Отборното класиране по училища 1-4 клас е следното: 1 ОУ „А.Г. Коджакафалията“ – Бургас 2 ОУ „Елин Пелин“ – Бургас 3 ОУ „Петко Рачев Славейков“- Бургас Награждаването за отличените ученици и училища от приложените списъци ще се състои на  14 януари…
Read More

Относно резултатите от „Коледно математическо състезание“

Резултатите от "Коледно математическо състезание" ще бъдат публикувани на сайтовете на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" и ПГКПИ в рамките на работния ден и ще бъдат изпратени в персонални имейли до участниците в зависимост от вида заявка: индивидуална или групова.
Read More

Процедура за набиране на членове на Училищно настоятелство „Александър Георгиев-Коджакафалията“

Сдружение Училищно настоятелство „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е доброволна, независима, неполитическа организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, която обединява и представлява общите интереси на своите членове и съдейства за осъществяването на следните цели: 1. Обединяване усилията на родителската, учителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, за подпомагане развитието на учебното дело в училището; 2. Подпомагане на учебно-възпитателния процес в училището; 3. Утвърждаване на морала и ценностите на гражданското общество сред учащите се в училището; 4.Подпомагане на извънкласните дейности и организацията на свободното време и отдиха на учащите се чрез спорт, туризъм, културно-масови прояви и др. 5. Подпомагане на материалната и стопанска осигуреност на дейностите в училището; 6. Подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на училището. Във връзка…
Read More

Успех за технологичната иновация на младите природолюбители от ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”

Учениците от еко клуб “Капитан Планета” при ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” завоюваха ново отличие по повод Световния ден на Географските информационни системи (ГИС). На база досегашния си опит високотехнологичните природолюбители участваха в Националния конкурс за интерактивни карти. Използвайки специално разработените апликации, те представиха Атанасовското езеро по вълнуващ и увлекателен начин, който ще остане във времето. Под ръководството на г-жа Грета Стоянова и г-жа Таня Сребрева децата създадоха “Story Map” (карта, разказваща история), в която разкриват тайните на солената лагуна на фона на авторски снимков материал. Можете да разгледате интерактивната карта тук: https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=0d54e94bd0e7427cb30b59321e65b8f7 Тук можете да видите и останалите конкурсни предложения: https://1633608.site123.me/?fbclid=IwAR0SZZGahZVte-HWP9fNs0xLMMq06pheJXS8aGsPsRbq4q3v5_Frt3BBtZA
Read More

XXVI-то Коледно математическо състезание

Професионалната гимназия по програмиране и ОУ“Ал. Коджакафалията“ ви канят да участвате в XXVI Коледно математическо състезание, което ще се проведе на 8 декември 2018г. от 9,00 до 10,30 часа (за I и II клас) и от 11,00 до 13,00 часа (за III-XII клас) в ПГКПИ – Бургас и ОУ “Ал. Г. Коджакафалията“ за ученици от I до XII клас. Училища сътрудници в провеждането ще бъдe СУ „Петко Росен“. Темата за XI и XII клас е обща във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формата на изпита НВО. Класирането и наградените се обявяват в интернет-страницата на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", ПГКПИ и ще бъдат изпратени персонално по електронната поща на 12.12.2018 г. Наградите се получават в Морското казино, Бургас от 08.01 до 30.01.2019 г. Заявките за участие с…
Read More

Свободни работни позиции „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“

ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ e високотехнологично училище, чиято мисия е да се утвърди като иновативна образователна институция с високи стандарти, която изгражда успешни проактивни личности, притежаващи необходимите на съвременното общество знания, умения и компетентности. С оглед обезпечаване на целодневната организация на учебния ден за новопостъпилите ученици екипът ни се нуждае от трима учители в група за целодневна организация на учебния ден. Изисквания към кандидатите: 1. Висше образование; 2. Педагогическа правоспособност "начален учител". Необходими документи: 1. Автобиография 2. Мотивационно писмо Краен срок за електронно подаване на заявление: 11.09.2018г. Връзка към заявлението можете да намерите ТУК    
Read More