Свободни места в I и VI клас

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" обявява следните свободни места: I клас - 5 места; VI - места Приемът се извършва по  реда и условията за преместване на ученици по чл. 104 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование. Необходими документи: Заявление до Директора на училището; Документи се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа от 03.09. 2018 г. до 5.09.2018 г.
Read More

Свободна позиция за начален учител по чужд език (английски)

Във връзка с разрастването си екипът ни се нуждае от педагог новатор за длъжността "Начален учител по чужд език (английски)". Необходимите документи: автобиография, мотивационно писмо и портфолио с добри педагогически практики се подават по електронен път ТУК. Краен срок за електронно подаване на заявление: 19.08.2018г.    
Read More

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС №31/16.07.2018г.

Днес, 16.07.2018 г., във връзка с чл. 45, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, решение на Педагогическия съвет № 1/12.07.2018 г. и в изпълнение на Заповед № РД-11-692/11.07.2018г. на Директора бяха разгледани 29 /двадесет и девет/ подадени заявления за участие в класиране за записване в първи клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ през учебната 2018/19 година. Комисията разгледа всяка една от кандидатурите и ги оцени съгласно „Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас“. При подаването на заявление беше удостоверено ползването на посочените предимства, след което беше извършена проверка в Електронната система за записване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас с цел установяване на статута на…
Read More

ФИНАЛНО ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

След изтичане на крайния срок за записване на приетите на второ класиране ученици остават незаети 8 /осем/ места. С оглед на обстоятелството, че в низходящ ред на резервите кандидатите от  7. до 11. място са с равен брой точки, те ще бъдат записвани до запълване на свободните бройки. Записването се извършва между 8:30 и 16:30 часа до 12.07.2018г /включително/. В случай, че след указания срок останат незаети места, те ще бъдат обявени на сайта на РУО-Бургас в началото на септември. 1. 3G6D8Y/63 49.5 2. 5Y6D8C/92 49 3. 1S6S8K/33 49 4. 4P6R8G/76 49 5. 6V6P8z/120 49 6. 6T6G8D/126 49 7. 1V6M8P/14 48.5 8. 3N6M8O/65 48.5 9. 4M6M8S/71 48.5 10. 4G6D8Y/73 48.5 11. 7P6D8B/141 48.5
Read More

ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

След изтичане на крайния срок (29.06.2017г.) за записване в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ остават незаети 19 места, за които Комисията за прием определи следните ученици съобразно списъка с резерви за второ класиране: ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ   № Персонален код Състезателен бал 1. 4A6R8D/82 52 2. 8L6D8C/172 52 3. 8M6N8C/173 52 4. 6I6H8P/131 51.9 5. 5D6D8K/106 51.6 6. 8A6D8S/158 51.5 7. 1A6T8K/45 51.50 8. 1S6V8P/22 51.5 9. 1T6D8H/23 51 10. 1M6P8M/37 51 11. 10A6A8V/195 51 12. 1A6T8S/20 51 13. 5P6S8M/114 50.5 14. 8M6V8H/163 50.5 15. 5Y6G8G/95 50 16. 4A6K8M/84 50 17. 5S6D8D/88 50 18. 7R6R8S/143 50 19. 7V6I8G/133 50   Класираните ученици се записват между 04 и 06 юли в канцеларията на училището между 8:30 и 16:30 часа. При записване се попълва декларация по образец и родителят/настойникът получава служебна бележка,…
Read More

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

Днес, 22.06.2018 г., във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, решение на Педагогическия съвет № 5/30.01.2018 г. и в изпълнение на Заповед РД – 03-411/06.02.2018г. на Директора бе извършено класиране на подадени 207 /двеста и седем/ кандидатури за участие в класиране за записване в пети клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ през учебната 2018/19 година. Комисията разгледа всяка една от кандидатурите и ги оцени съгласно Правилата за училищен прием в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, в резултат на което бе извършено следното класиране: ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ № Персонален код Състезателен бал 1. 5I6D8D/109 94.5 2. 8R6K8I/176 82 3. 7V6B8B/149 78 4. 4Z6R8M/85 76 5. 9K6S8N/179 73 6. 5T6Y8S/89 70 7. 5I6D8Y/90 70 8. 6B6D8M/119 67 9. 1T6G8T/29 65 10. 4R6D8S/87 65…
Read More

Свободни работни места

Във връзка с постъпването на нов випуск ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ се нуждае от педагози новатори за следните длъжности: 1. Начален учител (специалист по български език и литература) 2. Начален учител (специалист по математика) 3. Учител по изобразително изкуство 4. Учител по физическо възпитание и спорт Необходимите документи: автобиография, мотивационно писмо и портфолио с добри педагогически практики се подават по електронен път ТУК .
Read More

Заявление за кандидатстване в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2018/2019 г.

Заявлението за кандидатстване в V клас на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" за учебната 2018/2019 г. може да бъде подадено тук. След подаването му ще получите потвърждение на посочения от вас имейл адрес.
Read More

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ спечели първа награда в конкурса „Мисли зелено“, организиран от „Кроношпан-България“

Петокласниците от ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" спечелиха първо място и 5000 лв. за спортни дейности в конкурса на "Кроношпан-България", организиран по повод Световния ден на околната среда - 5 юни. Проектната идея за еко град  Еколандия,  която впечатли тричленното жури от експерти с иновативните си решения,  беше разработена от петокласниците в часовете по "Човекът и природата" с помощта на г-жа Грета Стоянова. Макетът визуализира представите и идеите на учениците за  един зелен, чист, екологичен, технологичен, интелигентен, безопасен, спокоен, модерен, красив и устойчив град, който е изцяло самоподдържаща се структура, където човекът е интегриран в околната среда и неговият отпечатък върху природата е сведен до минимум. Еколандия е град, в който потреблението на енергия и вода е енергийно ефективно, разумно и екологично, на базата на технологии за алтернативни източници на енергия (вятър,…
Read More

Лятна академия за ключови компетентности

В периода 04-29.06.2018г. Сдружение училищно настоятелство при ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ организира Лятна академия за ключови компетентности, в рамките на която се разширяват и надграждат вече развитите умения на учениците посредством проектнобазирани занимания, усъвършенстващи следните ключови компетентности, включени в референтната рамка на ЕС: Общуване на роден език; Общуване на чужди езици; Математическа компетентност и знания в областта на природните науки и технологиите; Дигитална компетентност; Умения за учене; Обществени и граждански компетентности; Инициативност и предприемачество; Културна осъзнатост и творчески изяви. Заниманията са целодневни и са разпределени на модули по график, изготвен в зависимост от броя на групите (не повече от четири). Ежедневно се предвиждат спортни занимания и часове по йога, като веднъж в седмицата се организират извънкласни посещения или еднодневни екскурзии извън града. Кой може да участва? В Лятната академия за ключови…
Read More