Заявление за кандидатстване в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2018/2019 г.

Заявлението за кандидатстване в V клас на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" за учебната 2018/2019 г. може да бъде подадено тук. След подаването му ще получите потвърждение на посочения от вас имейл адрес.
Read More

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ спечели първа награда в конкурса „Мисли зелено“, организиран от „Кроношпан-България“

Петокласниците от ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" спечелиха първо място и 5000 лв. за спортни дейности в конкурса на "Кроношпан-България", организиран по повод Световния ден на околната среда - 5 юни. Проектната идея за еко град  Еколандия,  която впечатли тричленното жури от експерти с иновативните си решения,  беше разработена от петокласниците в часовете по "Човекът и природата" с помощта на г-жа Грета Стоянова. Макетът визуализира представите и идеите на учениците за  един зелен, чист, екологичен, технологичен, интелигентен, безопасен, спокоен, модерен, красив и устойчив град, който е изцяло самоподдържаща се структура, където човекът е интегриран в околната среда и неговият отпечатък върху природата е сведен до минимум. Еколандия е град, в който потреблението на енергия и вода е енергийно ефективно, разумно и екологично, на базата на технологии за алтернативни източници на енергия (вятър,…
Read More

Лятна академия за ключови компетентности

В периода 04-29.06.2018г. Сдружение училищно настоятелство при ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ организира Лятна академия за ключови компетентности, в рамките на която се разширяват и надграждат вече развитите умения на учениците посредством проектнобазирани занимания, усъвършенстващи следните ключови компетентности, включени в референтната рамка на ЕС: Общуване на роден език; Общуване на чужди езици; Математическа компетентност и знания в областта на природните науки и технологиите; Дигитална компетентност; Умения за учене; Обществени и граждански компетентности; Инициативност и предприемачество; Културна осъзнатост и творчески изяви. Заниманията са целодневни и са разпределени на модули по график, изготвен в зависимост от броя на групите (не повече от четири). Ежедневно се предвиждат спортни занимания и часове по йога, като веднъж в седмицата се организират извънкласни посещения или еднодневни екскурзии извън града. Кой може да участва? В Лятната академия за ключови…
Read More

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Резултатите от класирането за подготвителна група са достъпни на https://www.dzburgas.org/. Сроковете за записване са между 03.05 и 16.05. При записване е нобходимо да бъдат представени следните документи: Записване ПГ - декларация Записване ПГ - заявление I ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец. Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване. Документ за самоличност на подаващия заявлението родител/настойник, за удостоверяване при поискване.   I I ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПОЛЗВАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ: Акт за смърт на родител (при дете сирак/полусирак); Решение на ТЕЛК (при дете с трайни увреждания над 50%); Удостоверение за раждане на децата в семейството (при трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци); Заповед за утвърден приемен родител, издадена от РД „СП“ (при дете от приемно семейство); Удостоверение за настоящ адрес (за родител с…
Read More
ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ представи визията си за развитие на дигиталните компетентности на европейския образователен форум „Обучение за създаване: от дигитални ползватели към дигитални създатели“ в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ представи визията си за развитие на дигиталните компетентности на европейския образователен форум „Обучение за създаване: от дигитални ползватели към дигитални създатели“ в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

[caption id="attachment_242" align="alignleft" width="200"] Еврокомисар Габриел на щанда на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията"[/caption] ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ взе участие в знаковата конференция в сектор образование на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз на тема „Обучение за създаване: от дигитални ползватели към дигитални създатели“. Най младото училище беше една от общо осем образователни институции, поканени да участват със собствен експозиционен щанд. Директорът Михаил Ненов и учителят по информационни технологии Таня Сребрева представиха визията си за ранно развитие на знания и умения, необходими на съвременното дигитално общество. Заедно с г-жа Димитрина Тодорова, директор на бъдещата Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, екипът демонстрира стъпките за личностно усъвършенстване във високотехнологична среда пред представители на Европейската комисия, Министерството на образованието и науката и водещи европейски експерти по образование и иновации. Комисарят за цифрова икономика и цифрово общество…
Read More

ВАЖНО ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО В ПЕТИ КЛАС:

Във връзка с постъпили запитвания за издаване на служебни бележки за участия в състезания при изготвянето на портфолиото на кандидата ви уведомяваме, че такива могат да се получат от организациите, провели съответните състезания, или от училищата, в които са проведени. Регионално управление на образованието (РУО) - Бургас НЕ издава подобни документи!
Read More

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Общи положения Настоящите правила са изготвени във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, определени са с решение на Педагогическия съвет № 5/30.01.2018 г. в изпълнение на Заповед РД – 03-411/06.02.2018г. на Директора и са съгласувани с Обществения съвет на училището. През учебната 2018/19 година ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, осъществява прием в V клас в две паралелки по 24 ученици, които се обучават се по иновативна учебна програма, интегрираща информационни технологии, математика и английски език, с целодневна организация на учебния процес. Подаване на заявление Приемът се осъществява посредством подаване на електронно заявление, което се публикува на електронната страница на училището www.ouagk.com на 01.06.2018 г.  Към него се прикачва сканирано копие от Удостоверение за завършен начален етап в pdf формат, портфолио,…
Read More

Открит урок с родители на тема: „Жизнени процеси при растенията – хранене“

Открит урок с родители на тема: "Жизнени процеси при растенията - хранене", във връзка с изпълнение на стъпка 3 по проект "Големият лов на растения", представляван в България от движение "Син флаг". Петокласници от еко клуб "Капитан планета" представиха на децата от подготвителна група и първи клас темата по интересен и забавен начин, чрез игри и опити. Влязоха в ролята на господин Дърво и демонстрираха отделните му части, потропвайки с крака (корени), извивайки тяло (стъбло), разпервайки ръце и пръсти (клони, листа, цветове). Чрез играта "Водна капка" в предварително очертано на земята голямо хартиено дърво, децата "водни капки" влизаха в дървото и хванати за ръце се придвижваха до листата, където "изпарявайки се" , излизаха от дървото и се превръщаха в "облачета". Малките ученици разбраха "Как се храни г-н Дърво?", като оцветяваха,…
Read More

ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ПОЛУЧИ ЗВАНИЕТО MICROSOFT SHOWCASE SCHOOL

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" получи званието Microsoft Showcase School от технологичния гигант, заради приноса си в разработването на иновативни методи на преподаване, в които се прилагат съвременни дигитални технологии и в частност - образователни решения от портфолиото на компанията. Новооткритото училище заслужи престижния статут с интегрирането на облачната платформа Office 365 Education и OneNote в работата със своите възпитаници, както и за това, че стана първото българско учебно заведение, внедрило образователната версия на играта Minecraft: Education Edition в учебния процес. Училищата, отличени със званието Microsoft Showcase School се нареждат сред елита на образованието, отличавайки се с отдаденост на идеята за дигитална трансформация на ученето и подобряване на резултатите от обучението на учениците посредством индивидуализиран подход. Училищата от тази мрежа служат като образец за високопродуктивна педагогика и добрите им практики се разпространяват…
Read More
След проведения в рамките на детското откриване на европредседателството уъркшоп, в който учителят по информационни технологии на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" Таня Сребрева представи пред ученици от цялата страна образователната версия на играта Minecraft, министър Лиляна Павлова удостои бургаското училище с почетен плакет и звание "Дигитален посланик на Българското председателство на Съвета на ЕС". В дигиталната работилница в НДК учениците изработиха логото на европредседателството от кубчетата на Minecraft, докато госпожа Сребрева и министър Павлова ги запознаваха със значението на този период за развитието на страната. Децата бяха впечатлени, че в България съществува училище, в което любимата им игра присъства в учебния процес. Стратегиите на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" за интегрирането на информационните технологии в образованието заинтригуваха и еврокомисаря Мария Габриел, която изяви желание да посети новото бургаско училище.    
Read More