Ваня Ламбова

Старши учител, общообразователен предмет в начален етап

Магистър – „Начална училищна педагогика“, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“

II ПКС – „Организация и управление на образованието“, Факултет за повишаване квалификацията на кадрите

„Нови методи на преподаване”- Фондация „Америка за България”

  Живяла съм над 10 години в Нидерландия, където имах щастието да работя в Jenaplanschool Antonius Abt ,  BBS aan de Aa и в  Първо българско училище „АБВ“, Амстердам. Там усвоих нови методи на преподаване, които с радост, отдаденост и обич споделям в България.

  Философията на ОУ “Александър Георгиев – Коджакафалията“, перфектната база, креативният отдаден на децата екип и толерантното ръководство са в съгласие с виждането ми за образование.

  Като учител работя по концепция за преподаване на Петер Петерсон за самостоятелно учене чрез правене, сътрудничество и обществен живот. Споделена отговорност на учителя, учениците и родителите. 20 основни принципа за зачитане и развитие уникалността на всяко дете. С децата работим върху изграждане на ценностна система, креативност, задълбоченост и лекота. Създавам стремеж, мечтателност и съзидателност.