Веселина Георгиева

Учител, начален етап на основно образование

   Казвам се Веселина Иванова Георгиева. Завършила съм предучилищна и начална училищна педагогика. 

  Времето, през което съм работила като учител, ми показа, че училището е моето място, тук се чувствам удовлетворена и щастлива от това, което правя. 

  Избрах това училище, защото в мисията му аз припознах своятафилософия и разбиране за преподаването. Мисля, че ОУ „АлександърГеоргиев-Коджакафалията“ е мястото, където освен да получат знания, ученицитеще имат възможността да се изградят както като личности, мислещи и непрестанно търсещи пътища за развитие, така и като хора с ценности и добродетели. 

  Една от главните ми цели е да вдъхновя учениците да учат. Поставям добрата теоретична подготовка като база, на която ще стъпим. Върху нея ще градим заедно умения за работа в екип, творческо и критично мислене, умения за анализиране на проблеми и решаване на казуси, произтичащи от реални житейскиситуации. Не на последно място ще разчитам на ангажираността и подкрепата на родителите, тъй като с тях имаме обща кауза – да отгледаме, възпитаме и образоваме нашите деца.