Посланици на здравето

ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”

 Възпитаници на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ създадоха наръчник със STEM уроци и книжка с рецепти за здравословно хранене. Проектът бе оценен високо в националния конкурс “Посланици на здравето”, който се организира от Министерството на здравеопазването и българското представителство на Европейската комисия.

   Експертите прегърнаха идеята на ученици и учители за внедряване на STEM уроци, включващи физическа активност при овладяване на учебното съдържание по различни предмети, подобряване на информираността на ученици и родители по отношение на рискови фактори и последици за здравето от основни хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет).

   Наръчникът “STEM пътища за здравословно хранене и физическа активност” вече е изпратен към специалисти по здравни грижи и педагози като модел за добра практика, върху който да се развият още по-детайлно образователни политики за здравно възпитание.