Грета Стоянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

  Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология и химия“.

 Избрах да съм част от екипа на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, защото философията ми на учител изцяло кореспондира с мисията и визията на училището. Добрият учител е този, който преподава не само знания, но превръща ученето във вълнуващ и интригуващ процес, формира умения и ценности в учениците, които ще им помогнат да се реализират и да бъдат достойни граждани. Мога да нарека себе си вдъхновяващ учител, защото винаги се стремя да провокирам в учениците изследователски дух, ентусиазъм и висока мотивация за учене. В процеса на обучение съчетавам знания, преживявания и действия по иновативен начин с цел решаване на реални и актуални проблеми.  Учениците ми са основни действащи лица, които експериментират, търсят и намират собствени отговори, чувствайки се сътрудници, изследователи и откриватели. Като учител, приветстващ иновациите, използвам мобилните технологии за получаване и предаване на знания, информация и съдържание със съвременна визия и динамичен формат. Насърчавам и прилагам STEM технологии в практическото и проектно обучение. По този начин стимулирам развитието на потенциала, креативността, инициативността, творческото мислене и въображение на всеки отделен ученик.  Отчитам ролята на семейството и смятам, че само съвместната работа води до развитие на индивидуалните способности на учениците.