Даниела Миклебуст

Старши учител по физическо възпитание и спорт

 Завършила съм Национална спортна академия „Васил Левски”, гр. София. Бакалавърската ми степен е „Учител по физическо възпитание и спорт“ и „Треньор по баскетбол“, магистърската – „Спорт в училище и спорт в свободното време“.
 За мен да си учител е призвание. Споделям философията „Здрав дух в здраво тяло“ и това винаги ме е мотивирало не само да уча децата на двигателна активност, но да събуждам в тях желание за спорт – да искат да играят, да бягат, да скачат, да се борят за победа. Наред с това неусетно възпитавам у тях чувство на другарство, взаимопомощ, дисциплина, самодисциплина, честна игра – морални качества, които според мен са неделима част от спорта и Човека.
 Предишният ми опит като учител е свързан с гимназиален и прогимназиален етап и затова да работя в ОУ “Александър Георгиев- Коджакафалията“ беше голямо предизвикателство.
Както първите седем години са важна част от биологичното развитие на човека, така и обучението по физическо възпитание и спорт от първи до седми клас е основополагащо и значимо във физическото развитие. През това  време децата от плахи и неуверени натрупват знания, развиват двигателни качества и  умения, които после стават навици, разширяват кръгозора си, участват в колективни и отборни спортове.

 За мен е изключително отговорна задача да бъда част от този процес и влагам цялото си сърце,  педагогически знания и личен пример.
Да видя крайният резултат – безценно!
Mi