Даниела Христова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 Даниела Христова, позитивна и чаровна, учител по история. Пръскам първите семенца на историческото познание с много любов и вяра, че ще намеря пътя към умовете и сърцата на учениците си.

 Има хора и места, с които, щом се срещнеш, си казваш: „Да, аз съм с правилните хора, на точното място. Заедно ще бъдем щастливи”. Тогава, изпълнени с енергия и отговорни, ние ще градим бъдеще. Бъдеще на мечтатели, творци, ентусиасти -Личности. Ще превърнем училището в място, където детето ще бъде щастливо.

 Смехът и радостта, които са така естествени за детската природа, ще бъдат наши постоянни спътници. Ще има възможност за действие, креативност, забавление и експериментиране, осъзнавайки, че историята не е просто разказ за миналото, а завещание на цял един народ -за да има памет, да познава бащините си корени и да съхрани в душата си родолюбието.