Златка Гюзелева

Учител, начален етап ЧЕ

Казвам се Златка Гюзелева. Учител съм по английски език. Завършила съм английска филология във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Избрах ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, защото тук учителят може да разгърне потенциала си. Преподаването за мен е най-вече творчески процес, чрез който изразявам себе си, преплитайки традиционни и иновативни методи. ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ предоставя свободата за изява, базата и технологиите, които позволяват на преподавателите и учениците да дадат най-доброто от себе си.

Моята мисия като учител на първо място е да вдъхновявам своите ученици. Когато вдъхновението и любовта към английския език са преплетени с положените усилия, постиженията са факт. Основният фокус в обучението по английски език е развиването на четирите умения – слушане, говорене, писане и чете с разбиране, като преодоляването на езиковата бариера в общуването, особено на учениците в начален етап, е една от главните цели.