Иванка Драгиева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

  Казвам се Иванка Драгиева. Любовта към художествената литература и интересът ми към магията на българския фолклор ме подтикнаха да уча българска филология. Гордея се, че днес съм част от учителския колектив на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията” и че ще имам възможността заедно с децата да творим, да изследваме, да пътуваме из дебрите на българския бит, традиции, мистични ритуали.
Избрах да работя в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията”, защото е първото новооткриващо се училище в България. При интрерактивните методи ученето е фокусирано и реализирано чрез преживяванията, в които се включват учениците.
  Най-силно ме впечатли фактът, че обновената сграда на училището запази старото си име. А името Александър Георгиев –Коджакафалията е емблема на град Бургас, символизираща мъдрост, човещина и благородство!
За мен е важно ученето в ситуация, в която нещо се преживява, има действие, различен тип активност. Децата запомнят това, което правят, чувстват и разбират. Успехът на учениците ще проличи от уменията им сами да откриват дадена информация, да анализират, да прилагат наученото в подходяща житейска ситуация.