Искра Тенева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 Казвам се Искра Тенева и съм придобила магистърска степен, специалност английска филология от ПУ „Паисий Хилендарски‘‘. За да отговоря на международните стандарти за преподаване на английски език за мен най-добрата възможност бе CELTA (Cambridge Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). Така моето очарование от езика, въображение и креативност добиха нова форма , която ми помага да накарам учениците си да се чувстват уверени откриватели на красотата и ползата от езика.
Една от важните причини да избера ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията” е, че  вярваме, че “the sky is the limit’’. Английският език не е само в учебника с красив дизайн и отлична методика. Той е в технологията, която ползваме, за да откриваме света и да общуваме, в моментите, когато се забавляваме или сме сериозни. Защото моите намерения са сериозни -да може всеки ученик да покаже и каже „Ето това е, което постигнах“.

 Ще допринеса за успеха на моите ученици преди всичко, като им давам възможност да използват заучените структури и речников запас в реални ситуации под различни форми, което е и много улеснено от съвременните технологии. Организирано в портфолио непрекъснато оценяване и на най-малките стъпки, които прави ученикът в изучаването на езика, ще допринесе за постигане на необходимата увереност за придобиване на международен сертификат.