Камелия Цветанова

Учител, начален етап на основно образование

  Казвам се Камелия Цветанова. Аз съм машинен инженер, преквалифициран в начален учител. Образованието си получих в Техническия университет в София, а после и в Бургаския свободен университет – специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”. Майка съм на две дъщери и чрез тях осъзнах, че нищо не ми носи такова удоволствие, както общуването с деца. В свободното си време чета, правя дърворезби, шия кукли.  

  Смятам, че образованието трябва преди всичко да е актуално. Не само да не изостава от реалността, а даже да успява донякъде да я предвиди. Затова се радвам, че съм част от страхотния екип на ОУ”Ал. Георгиев-Коджакафалията”- тук намерих единомишленици.

 Моята цел е малките любопитни хора да пораснат уверени, реализирани и щастливи възрастни. Желанието ми е да ги вдъхновя да търсят, да изследват света, да гонят мечтите си. Старая се да го постигна чрез: 

– проблемно-базирано учене, за да имат критично мислене и да не се предават пред трудностите;

– висока техническа грамотност, за да са адекватни на действителността, за която ги подготвяме (приемам развиването на дигитални умения не като самоцел, а като необходим  инструмент в процеса на обучение);

– групова работа, за да изградят увереност и умения за общуване и.. усмивка, за да се научат да се радват на успехите си.