Людмила Боянова

Заместник-директор по учебната дейност​

Сбъднатата ми детска мечта е да бъда учител. Завършила съм начална училищна педагогика в ШУ „Епископ Константин Преславки” . Имам богат педагогически опит.

Започнах работа в малко училище на село. Работила съм като възпитател и учител в различни училища и винаги съм търсила най-доброто за реализиране на мечтите си. Избрах ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията”, защото концепцията му ми дава възможност да реализирам своите виждания в образователния процес, да обогатя своите знания и споделя своя опит.

Искам да създам среда, в която учителят спокойно и качествено да твори, така че децата,забавлявайки се,да учат и това да им помогне да станат можещи и търсещи хора, които да се справят с предизвикателствата в живота.