Михаил Ненов

Директор на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията”

Казвам се Михаил Ненов, директор на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията”. Пътят ми към Бургас и тази длъжност мина през разнороден опит в областта на формалното и на неформалното образование, който изгради сегашните ми педагогически възгледи и ме утвърди като съзидателен учител и уважаван педагогически експерт-консултант по редица национални и международни проекти.

За мен ОУ „АлександърГеоргиев-Коджакафалията” е високо отговорна обществено значима мисия и дълг към сегашните и идните поколения, към Бургас, България и света. Ние сме тук, за да вдъхнем живот на цялата образователна общност, като създадем и разпространим добри педагогически практики, които да обезпечат ефикасното овладяване на знанията и уменията –основа за бъдещото развитие на нашите ученици.

В качеството си на директор мога да допринеса за успеха на учениците наОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията”, като им дам възможността да се учат от успешни и вдъхновяващи учители. Имам щастието и честта да работя с именно такъв екип. В същото време високотехнологичната модерна материална база и защитената среда осигуряват онези условия, при които нашите деца да разгърнат пълния си потенциал.