Петя Берберова-Войкова

Учител, начален етап на основно образование

Казвам се Петя Берберова-Войкова. Завърших бакалавърска и магистърска степен „Бизнес администрация и мениджмънт“ в Университет „Пабло де Олавиде“, гр. Севиля, Испания, където съм живяла 10 години. През този период участвах в множество образователни проекти, ориентирани предимно към интеграция на групи, застрашени от социална изолация и социално изключване. След като избрах да се прибера в България, си дадох сметка колко зареждащо и удовлетворяващо е било участието ми в тях и това ме мотивира да завърша магистратура „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в родния ми град Бургас.

Виждайки нуждата на образователната ни система от млади иновативни креативни и с желание за работа хора, реших да предизвикам себе си и да стана част от нея. Избрах ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, първоначално, поради възможността, която институцията дава за изучаване на испански език още от прогимназиален етап, но веднъж навлязла в атмосферата, професионалния колектив и модерната материална база, разбрах, че това е общност, създадена да се отличава, даваща възможност за пълно разгръщане на потенциала на всички, участващи в нея лица.

Моята мисия е да предам на учениците си всички онези знания, умения и качества, които съм придобила през годините на академичен и професионален опит, но като двустранен процес – да се уча от тях и да взаимодействам с родителите им. Смятам, че това би гарантирало успеха на децата, а за мен той не се изразява във високите оценки и написаните домашни. По-важното е те да бъдат мотивирани, да влизат с желание за работа в час, да се учат чрез правене, да работят в екип и да се забавляват, защото добрите и усмихнати ученици днес има огромна вероятност да се превърнат в щастливи и успешни възрастни в утрешния ден. Неслучайно любимата ми фраза на Аристотел е „Удоволствието от работата води до съвършенството в нея.“