"Живей здравословно всеки ден"

ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията"

Петокласници от ОУ "А. Г. - Коджакафалията" отново са посланици на здравето

"Минутка движение!"

Учениците взеха активно участие и в ежедневни предизвикателства за фитнес и здравословно хранене. Инцитициативата пожъна успех във всички учебни часове.

Учениците изработиха спинер колело за избор на упражнения в хартиен и електронен вариант, които изпълняват в рамките на минута в началото/ края на всеки час или за раздвижване по време на часа.

"Хранене и физическа активност"

  Учениците проведоха проучване в началото и в края на проекта сред своите съученици и родители на тема „Хранене и физическа активност“. 

Анализът на резултатите показва положителна промяна в хранителните и здравословните навици на анкетираните. С помощта на медицинската сестра, която проведе антропометрични измервания сред участващите ученици се установи, че индексът на телесна маса в началото на проекта е учеличен при пет деца, а в края на проекта няма деца с наднормено тегло.

"Здравословно, лесно, вкусно"

С помощта на своите родители учениците приготвиха здравословна храна. 

Всички техни рецепти са оформени в електронна книжка „Здравословно, лесно,вкусно“.

"Да спортуваш е забавно!"

Учениците от пети клас заснеха кратки видеа, с изпълнение на упражнения имитицращи движения на животни.
Готовите видеа се използват за физическа подготовка на учениците от начален курс в училище и се разпространяват с помощта на нашите партньори БМЧК и в други училища.

Разгледайте интерактивния начин на представяне на всички дейности по проекта, направен с приложението Story Map на ЕСРИ България: