гр. Бургас,
ул. “Юрий Венелин“ №2,
e-mail: [email protected],
телефон: 0898957814

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС В ОУ "АЛ. Г. - КОДЖАКАФАЛИЯТА" ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  За учебната 2020/2021 година ОУ ” Ал.Г. Коджакафалията” ще осъществи прием в V клас в две паралелки по 25 ученици. Те ще се обучават по иновативна учебна програма, интегрираща информационни технологии, математика и английски език, с възможност за целодневна организация на учебния процес.
  Приемът се осъществява посредством подаване на електронно заявление, което се публикува на електронната страница на училището www.ouagk.com  на 16.06.2020 г. и ще бъде достъпно до 23:59 часа на 22.06.2020 г. за подаване на кандидатури. Към него трябва да се прикачат сканирани копия от Удостоверението за завършен начален етап в pdf формат, портфолио, удостоверяващо постижения в олимпиади, състезания и конкурси през учебната 2019/2020 г. и документи, доказващи наличие и предимство по социални критерии.
  В еднодневен срок след подаването на заявлението кандидатът получава по електронната поща уникален идентификационен код, в съответствие с чл. 23, ал.1 от ЗЗЛД и Регламент за защита на личните данни на ЕС, чрез който може да провери своя резултат след публикуването на класирането на 26.06.2020 г. 

ВАЖНО: Редът на подаване на заявленията и адресната регистрация НЕ се вземат предвид при класирането на учениците!