Силвия Челебиева

Учител, начален етап на основно образование

Казвам се Силвия Челебиева и съм учител по английски език в начален етап в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията”. Завършила съм предучилищна и начална училищна педагогика с английски език и съм сертифициран сугестопедагог.

Считам, че добрият учител се учи постоянно и че винаги използва ум и сърце.

Идеите на училището съвпадат с моите възгледи за обучение на децата:
•интегриран подход на обучение –преплитане на различните урочни единици по предметите с лексикалните теми по английски език;
•двупосочно учене -децата се учат от мен и същевременно аз се уча от тях;
•учене от живота -от опита се синтезира знанието.

Моята цел е да създам богата на езикови, визуални и двигателни стимули среда, за да провокирам емоционалната реакция у децата. Успехът се постига, когато ученето е преживяно. Децата трябва да учат, забавлявайки се!