Станислава Чернева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 Казвам се Станислава Чернева, учител по музика в ОУ „Александър Георгиев–Коджакафалията”. Завършила съм средното си образование в СМУ „Проф. Панчо Владигеров”, гр. Бургас, специалност „Цигулка“. Продължих професионалното си обучение в СУ „Св. Климент Охродски”, специалност „Музикална педагогика с поп и джаз пеене“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в университет „Проф. д-р Асен Златаров” и „Управление на образованието“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

 Избрах ОУ „Александър Георгиев–Коджакафалията”, мотивирана от концепцията за иновации в образованието, чрез които да дадем ново начало на подрастващото поколение да разгърне криле и да приеме предизвикателствата на живота с нова мисъл и нови знания.

 Изхождайки от личния си опит и професионализъм, ще заложа на индивидуалния подход при работата си с учениците, като ги провокирам да дадат всичко от себе си, за да изпъкнат с личния си потенциал посредством експериментиране и креативни методи.