СЪОБЩЕНИЕ

  Ред и организация за провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение за 1. клас през сесия Юни  на  уч. 2020/2021 г., както следва: