Екип

Личности, обединени от желанието си да променят света около себе си, да реализират вижданията и мечтите си. Сплотявайки професионалните си качества и идеите си за промяна, ние влагаме цялата си творческа енергия, за да положим основите на първото новооткриващо се училище в историята на българския преход, посветени на мисията да дадем на своите ученици знания и умения, които да им гарантират достойно и конкурентно бъдеще.

Начален етап на основно образование

Ваня Ламбова

Старши учител, начален етап

Гергана Георгиева

Старши учител в група за ЦОУД

Веселина Георгиева

Учител, начален етап на основно образование

Хатче Фари

Учител,начален етап на основно образование

Ивелина Иванова

Учител,начален етап на основно образование

Камелия Цветанова

Учител, начален етап на основно образование

Миглена Краева

Учител, начален етап на основно образование

Силвия Челебиева

Учител, начален етап ЧE

Даниела Каракушева

Учител в група за ЦОУД

Цветана Жекова

Учител, начален етап на основно образование

Десислава Вълчева

Учител, начален етап на основно образование

Златка Гюзелева

Учител, начален етап ЧЕ

Петя Берберова-Войкова

Учител, начален етап на основно образование

Прогимназиален етап на основно образование

Даниела Христова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Таня Сребрева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Искра Тенева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Грета Стоянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Иванка Драгиева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Полина Димитрова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Даниела Миклебуст

Старши учител, физическо възпитание и спорт

Ивелин Иванов

Старши учител, физическо възпитание и спорт

Свилен Генов

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Мария Иванова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Райна Петкова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Станислава Чернева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Николай Петров

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Севил Иванова

психолог