Веселина Георгиева

Учител, начален етап на основно образование

Даниела Христова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Елена Ташева

Учител, начален етап на основно образование

Иванка Драгиева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Искра Тенева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Свилен Генов

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Силвия Челебиева

Учител, начален етап на основно образование

Станислава Чернева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Полина Димитрова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Хатче Фари

Учител, начален етап на основно образование

Райна Петкова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Камелия Цветанова

Учител, начален етап на основно образование

Мария Иванова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Даниела Каракушева

Учител, начален етап на основно образование

Ивелин Иванов

Учител по физическо възпитание и спорт

Даниела Нешева

Учител по физическо възпитание и спорт