Хатче Фари

Учител, начален етап на основно образование

 Казвам се Хатче Енвер Фари. Завършила съм бакалавърска степен предучилищна и начална училищна педагогика. Избрах тази динамична професия, защото смятам, че притежава в най-голяма степен влиянието и възможността истински да промени света – чрез децата, които ще го създават утре.  

 Избрах ОУ „Александър Георгиев– Коджакафалията”, защото е високотехнологично и иновативно училище, което ми дава възможност за разработване и прилагане на нови методи в процеса на обучение на ученици. Нетрадиционните стилове на преподаване, ресурсите и начина на организиране на учебно- възпитателния процес са причина да го приема като място за професионално усъвършенстване.

 Считам, че в основата на иновациите е креативността. С нея ще допринеса за  позитивно отношение към ученето на своите ученици. Целта ми е да ги провокирам да проявяват активност, да мислят самостоятелно и критично,  да изявяват творческите си заложби и най- вече да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност.