Цветана Жекова

Учител, начален етап на основно образование

 Казвам се Цветана Стоилова Жекова. Завършила съм бакалавърска степен „Българска филология“ и магистърска степен „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

 Избрах ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, впечатлена от неформализирания подход на работа, както и от иновационния път на усъвършенстване на педагогическия процес. Привлече ме целодневната организация на учебния ден, в които часовете са разпределени хармонично между преподаватели специалисти по съответните предмети.

 Моята цел е да развивам силните качества на децата, да създам нагласа за успех. Те ще развият своя потенциал, ако са дарени с обич, загриженост и одобрение.