За училището

ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” отвори врати на 15.09.2017г., което го прави първото новооткрито общинско училище в българския XXI век. В ежедневието на нашите ученици новите технологии, математиката и английският език, които изграждат основния профил на училището, се обединяват с природните науки, хуманитарните дисциплини, изкуствата и спорта, за да възпитат и усъвършенстват децата на Бургас от подготвителна група до седми клас като хармонични и успешни личности, готови за предизвикателствата на XXI век.

Педагогическият екип от учители-новатори се опира на задължителните образователни стандарти и обогатява съдържанието с електронни приложения, оригинални методики и утвърдени добри практики.

В училище децата се потапят в една високотехнологична среда, проектирана специално за тяхното усъвършенстване. В ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” таблетите и лаптопите не са играчки – те са оборудвани с електронни учебници и образователни приложения, децата могат да споделят работата си с устройството на учителя и със своите съученици на електронната дъска. Чрез новите технологии учениците могат да провеждат общи занятия и да работят по проекти със своите връстници в различни части на света. Въвеждането на основите на програмирането означава, че децата ще могат да създават собствени дигитални продукти: приложения, игри, видеоклипове и електронна музика.

Иновациите в ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” не се изчерпват само с технологиите. За да се осигури здравословна среда, децата прекарват значителна част от времето си “офлайн”. Те участват в ангажиращи часове, в които провеждат дискусии, разработват проекти, правят научни експерименти.

Акцент в живота на училището са календарните изнесени обучения сред природата и в градската среда, които предоставят на децата възможност за учене чрез преживяване. Вместо да запаметяват информация от електронните учебници и интернет, учениците се докосват до географските обекти, наблюдават растителното и животинското многообразие, изследват историческото наследство, посещават културни събития, срещат се и разговарят с представители на държавни институции и на бизнеса. Всеки изнесен урок е уникално съчетание от различни предметни области, в които децата се научават да се ориентират неусетно. Успоредно с това те усъвършенстват уменията си за общуване, като обобщават и споделят опита си чрез съвременни подходи: влогинг, фото пътепис, проекти и презентации.

Неразделна част от здравословния начин на живот са заниманията със спорт в съвременния комплекс с три игрища. Физическата активност и спортният дух се насърчават от вътрешноучилищни турнири и участия в градски състезания. Спортът е свобода, но и дисциплина, възможност за лична изява, но и за екипна работа.

Бургас е град, известен със своите хора на изкуството – художници, музиканти и поети, затова ОУ ”Александър Георгиев-Коджакафалията” не би било пълноценна част от местната общност, ако не развива артистичните заложби на децата. Часовете по музика и изобразително изкуство са обогатени с мултимедийно съдържание с висока аудио – и визуална резолюция, за да може да се улови всеки нюанс от творчеството на големите майстори. Особено важно е и непосредственото общуване с изкуството в градските музеи, галерии и концертни зали, както и срещите с бургаски творци и гостуващи звезди на родната и световната сцена.

Една от големите задачи, които стоят пред екипа на ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”, е да възпита личности, съпричастни към – и отговорни за устойчивото развитие на града и неговата общност. Това се постига чрез вглеждане назад в миналото и възкресяване на традициите. Тази идея намира най-ярък израз в лицето на патрона на училището. Александър Георгиев-Коджакафалията е образец за предприемчивост и успех, съчетани със скромност и себеотрицателна щедрост. Иновативното училище иска да следва примера на благодетеля на Бургас, който през Страстната седмица организирал благотворителни кампании за подпомагане на бедните.

Неразделна част от училищната общност са родителите. В ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” те са пълноправни партньори, които участват активно в учебния процес. Под активно участие обаче не се разбира практиката домът да се превръща в продължение на класната стая, където семейството с дружни усилия пише домашни. Според визията на ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” материалът трябва в максимална степен да се усвоява на място. Домашната работа е само творческа и развиваща – креативни задания и проекти, които детето може да изпълни само, но изискват повече време или уединение. Специализиран електронен дневник осигурява постоянната и навременна информираност на родителите; решенията за развитието на детето се вземат с негово участие в обща среща с неговите родители и учители. От своя страна, дните на отворените врати и изнесените обучения с участието на родители още повече заздравяват общността.

Иновацията не е самоцел, а инструмент за усъвършенстване и адаптация към постоянно променящата се среда. Учителите в ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” постоянно откриват нови педагогически решения, въвеждат, изпитват и нагаждат успешни практики към потребностите на съвременния българин и споделят опита и откритията си със своите колеги в Бургас и страната с мисията да подпомогнат образованието в търсенето на път към децата на утрешния ден.

2 Responses

Оставете коментар