Климатът и аз. Пестим енергия в училище

   От началото на учебната 2019/2020 г. училище ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ работи по международен проект „Климатът и аз. Пестим енергия в училище“.

   Проектът се изпълнява на базата на споразумение за безвъзмездно финансиране между НДЕФ (Националния доверителен екофонд) и Федералното министерство на околната среда на Република Германия чрез Германско дружество за международно сътрудничество (GIZ).

   Водеща роля в инициативата има Националният доверителен екофонд, партньори са Независимият институт по околната среда в Берлин (UfU) и Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН.

   В гр. Бургас инициативата е подкрепена от община Бургас.

   Първостепенна цел е да се подобри енергийната ефективност на училищните сгради и да се подпомогне намаляването на емисиите на парниковите газове чрез променено поведение на ученици и учители.

   Проектът има задача: Пестене на енергия в училищата и с това – намаляване на разходите за енергия и намаляване на въздействието върху климатичните промени.

   Учениците от 5. клас, членове на енергийния екип в училище, подготвиха и проведоха анкета сред съучениците си.  Проучването цели да установи какви конкретни дейности извършват учениците и техните семейства, свързани с пестенето на енергия и опазване на околната среда.

   Обобщените резултати може да видите във видеото.

Оставете коментар