img-administraciq

Класиране на кандидати за записване в пети клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2020/2021 г.

   В периода на подаване на документи (16-22.06.2020 г.) чрез електронния формуляр за кандидатстване в пети клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ бяха подадени общо 114 кандидатури.
   Училищната комисия за оценка и класиране разгледа всяка от подадените кандидатури съобразно училищните Правила за прием и определи окончателния състезателен бал. При оценяването на включените в портфолиото документи на кандидата не бяха взети под внимание документи от периода преди началото на учебната 2019/2020 г., сертификати и грамоти без дата, без име, колективни награди, в които кандидатът не може да бъде идентифициран, както и снимки с известни личности.

     I. Приети кандидати

  Въз основа на окончателния бал бе извършено класиране по низходящ ред на кандидатите и определи 51 кандидати, които могат да бъдат записани в пети клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2020/2021 г., последните пет от които се приемат с равен състезателен бал.

    Начин на записване

    В условията на пандемично разпространение на COVID-19 записването ще се извърши изцяло по електронен път.
Всеки от приетите кандидати ще получи на посочения при подаване на Заявлението за кандидатстване имейл адрес образец на Заявление за записване, което е необходимо да попълни и върне сканирано по електронен път не по-късно от 03.07.2020 г.
    Въз основа на подаденото Заявление за записване ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ изпраща служебна бележка до училището, от което идва кандидатът, за да му бъде издадено удостоверение за преместване. При получаването на удостоверението за преместване ученикът може да се счита записан в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“.

    II. Резерви

  Оставащите 63 кандидатури формират списъка с резерви за прием в пети клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“. В случай че кандидат, одобрен за прием и записване, не спази сроковете за записване, избере да не упражни правото си да бъде записан или по някаква причина вземе решение да оттегли документите си за прием, неговото място се заема от кандидат, включен в списъка с резерви по низходящ ред.

Оставете коментар