В ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ ще заработи STEM център за космически изследвания

 ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е одобрено за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН. Проектът, който ще получи 300 000 лв. за създаване на STEM център със съвременна образователна среда и модерно оборудване, ще бъде средище на реализацията на иновативния предмет „Космически изследвания“, който се изучава в училището от тази учебна година. Водещ бизнес партньор в реализацията на идеята е Европейското бюро за космически образователни ресурси на Обединеното кралство (ESERO-UK). ESERO-UK се ангажира да подпомогне училището при изготвяне на учебната програма, като му предостави достъп до образователни ресурси и консултира адаптирането и прилагането им. В дългосрочен план партньорът има готовност да подкрепи кандидатурата ни за представител на ESERO в България след присъединяването на страната към Европейската космическа асоциация. 

На национално ниво ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ си партнира с Югоизточен дигитален иновационен хъб DigiHub, включващ община Бургас, асоциация на ИКТ бизнеса, НПО и три висши училища, както и с „Космическо училище“ – образователна инициатива на Society for Conservation GIS—България, ИКИТ към БАН и Българско астронавтическо дружество.

Футуристичната образователна среда е проектирана от арх. Пенка Станчева, която е под № 739 в световната ранглиста на архитектите.  

Самата методика е разработена от Таня Сребрева – старши учител по информационни технологии, и Грета Стоянова – старши учител по природни науки.

Новият STEM предмет „Космически изследвания” е вдъхновен от естествения интерес на децата към Космоса, като същевременно предвижда възможност за интердисциплинарна работа по предмети от общообразователната подготовка. В него се съчетават дейности от различни области – физика, астрономия, роботика, програмиране, дизайн и предприемачество и така се надгражда досегашният опит на учениците в работата с високи технологии.

Групи от 12-15 деца ще работят в симулация на реалните изследователски, развойни и инженерни процеси във високотехнологичните индустрии и професиите на бъдещето, тематично разпределени в съответните “лаборатории”, обединени от Космодрума – пространството за споделяне на резултатите от труда на учениците, от което идеите се “изстрелват” на ново равнище. Всеки екип открива и споделя в групата необходимата му информация, верифицира хипотезите си по експериментален път и създава технологично решение на поставените предизвикателства. В ядрото на предмета стоят процесите: уменията за самостоятелно учене, екипните взаимодействия, критическото и латералното мислене, които са в основата на иновацията.

Космическите изследвания задават практически необозрим познавателен хоризонт, част от който са миналото, настоящето и бъдещето на човечеството, както и предизвикателствата пред него. По този начин се формира едновременно глобално и локално отношение пред проблемите на общността, чието преодоляване изисква знания, умения и иновации – основата на стартъп културата, която придвижва развитието на съвремието.

 

2 Responses

Оставете коментар