„Големият лов на растения“ продължава

Интерактивна карта на училищния двор е поредната дейност по проекта „Големият лов на растения“, с която учениците добиват трайни знания по въпросите на биоразнообразието

И през учебната 2020/2021 година учениците от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, продължават работа по проект „Големият лов на растения“, представляван в България от Българско движение „Син флаг“. Членовете на клуб „Капитан Планета“ – шести клас, проведоха анкетa относно осведомеността на учениците по въпросите на биоразнообразието. Анализът категорично доказва  положителната тенденция, че децата, участвали в проекта предходни  години, имат трайни знания.

Готова е и новата карта на местообитанието, в която са включени снимки на растения и животни от училищния двор. В началото на година учениците от 5. и 6. клас засадиха два нара и един бадем в двора на училището. Линк към картата: https://arcg.is/1TLT80

За разработката на интерактивната карта на местообитанието е използвана облачната ЕСРИ ГИС платформа ArcGIS Online.

Картата е изработена от учениците от клуб „Капитан планета“ – Александър Манолов, Натали Рибарева и Александра Аршикова ,6. клас , и клуб „На ТИ с ИТ” – Натали Цонева и Сияна Костадинова от 5. клас.

#thegreatplanthunt, #TGPH, #FEE, #ToyotaEurope, #БългарскоДвижениеСинФлаг

Оставете коментар