В чудния свят на растенията

 Малките природолюбители на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ продължават да трупат знания по въпросите на биоразнообразието в рамките на Международния проект „Големият лов на растения“, по който училището работи успешно вече четвърта година. Представяме ви последните им приключения в чудния свят на растенията.

3. и 4. клас на „лов за растения“ в училищния двор 

 Учениците разпознаваха непознатите растителни видове чрез приложение на мобилните телефони, а след това продължиха своите научни изследвания от класната стая. 

Изследователи в класната стая

 Последва представяне на „уловените“ растения, изработване на колаж от рециклирани и арт материали, презентации и провеждане на състезателна викторина между класовете по випуски за обмен на „новооткритата“ информация, знания и полезни факти, свързани с биоразнообразието.

 Всички дейности са в изпълнение на Международния проект „Големият лов на растения“.

 Проектът е представляван в България от Българско движение „Син флаг“.

#thegreatplanthunt, #TGPH, #FEE, #ToyotaEurope, #БългарскоДвижениеСинФлаг

Оставете коментар