Свободни места в V клас за учебната 2021/2022 година

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията"

На основание чл. 103, във връзка с чл. 108 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ обявява 13 свободни места в V клас за учебната 2021-2022 година.

Въз основа подадените заявления за преместване при освобождаване на място поканени да се запишат в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ са заявители с входящи номера от 1996 до 2279, включително.

Краен срок за записване: 23.07.2021 г.

Записването се извършва от 8:30 до 16:30 часа в канцеларията на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“.

Необходими документи: Копие от Удостоверение за завършен начален етап.

Оставете коментар