Съвместен открит урок на тема „Отговорност“ между участници в програмата „Училища за пример“

Учители от две иновативни училища, които са участници в програмата „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“ проведоха съвместен урок на тема „Отговорност“. Заместник-директора на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец – Иван Пейчев и учителят в целодневна организация на учебния ден на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – град Бургас – Василия Свилева, който същевременно е учител по програма „Нов път в преподаването“ на фондацията, съчетаха природните науки и гражданското образование по повод предстоящия 22 април – Ден на Земята. Целта беше учениците да могат да дават примери за отговорно отношение към околната среда.

Съвместният урок бе проведен пред второкласниците от клуб „Добродетели“ на лясковското училище и първокласниците от Екоклуб – на бургаското. Часът започна с упражнение за ритъм, което да „стопи ледовете“ от различната хибридна ситуация (онлайн връзка между класовете и присъствено обучение на всеки от тях), да раздвижи и концентрира учениците. Те изгледаха и видео, направено от други деца, което илюстрираше как се замърсява природата и какви са последствията от това. Като извод учениците заедно достигнаха до това колко е важно да рециклират и да събират разделно отпадъците.

За да затвърдят новите знания, умения и компетентности децата бяха разделени на отбори и заедно трябваше да изхвърлят разделно съдържанието на една торбичка с боклуци.

Преживяването беше много вълнуващо както за учениците, така и за техните учители.

Оставете коментар