Ден на Земята

Kак можем да постигнем устойчив начин на живот? Ученици от пети и шести клас прилагат знания и разбиране за интелигентно използване ресурсите на земята в проекта “В хармония с природата” на UNESCO GLOBAL BUILD CHALLENGE.

Build with Bees“ или как да се докоснем до селскостопанския свят, където пчелите вършат своята важна работа, тяхното естествено местообитание и много повече-като гигантски пчелен кошер! Презентация на Данаил Иванов и Мартин Челебиев за учене чрез преживяване в Minecraft.

Оставете коментар